Giải thưởng-Hội thi → Hội thi sáng tạo kỹ thuật

Bài phát biểu của Thường trực UBND tỉnh Sơn La tại Lễ tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ III năm 2012


Sơn La, ngày 15 tháng 1 năm 2013


Ông Bùi Đức Hải - Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Phát biểu tại Lễ tổng kết
 
           
            Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam.
 
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Quỹ VIFOTEC.

 
Kính thưa các Quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn, các em.
 
          Hòa trong không khí đón chào năm mới 2013, hôm nay, UBND tỉnh phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Sơn La tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ III và phát động Hội thi lần thứ IV. Thay mặt UBND tỉnh, xin chúc các đồng chí lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, lãnh đạo quỹ VIFOTEC cùng toàn thể các vị đại biểu một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thưa các đồng chí!

          Toàn quốc đã tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 12 và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 9. Còn Tỉnh ta mới tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 3 và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng mới được chuẩn bị tổ chức lần đầu tiên. Hoạt động hội thi sáng tạo kỹ thuật và tôn vinh sáng tạo còn mới đối với Tỉnh ta; Sự quan tâm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp, các đơn vị còn ít, chưa khuyến khích và động viên tích cực. Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Sơn La trực tiếp chủ trì triển khai hội thi kết quả đạt được rất khả quan, đáng trân trọng. Số lượng giải pháp dự thi tuy chưa nhiều nhưng  trên tất cả các lĩnh vực đều có đơn vị, cá nhân tham gia, bao gồm cả cán bộ khoa học kỹ thuật và nông dân, công nhân. Phần lớn các giải pháp dự thi đều có giá trị khoa học và thực tiễn, có tính mới, tính sáng tạo, đã được ứng dụng, kiểm nghiệm, có giải pháp đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận sáng kiến lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam. Vốn đầu tư sáng tạo các giải pháp ít, nhưng đã mang lại hiệu quả kinh tế trị giá hàng chục tỷ đồng và các giá trị khác chưa tính được bằng tiền, góp phần phát triển kinh tế xã hội, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, phát triển giáo dục đào tạo, giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá dân tộc, đảm bảo quốc phòng an ninh…Hội thi đã có 01 tác giả đạt giải nhất, 01 tác giả đạt giải nhì, 03 tác giả đạt giải ba, 05 tác giả đạt giải khuyến khích. Ngoài ra có 4 tác giải đạt giải phụ. Có 5 giải pháp được chọn tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XII năm 2013. Gần 15 tác giả và 04 đơn vị được tặng bằng khen, giấy khen  của UBND tỉnh, Ban tổ chức, các ngành, các đoàn thể.  Quan trọng hơn, kết quả hội thi đã góp phần tạo lập phong trào sáng tạo, khuyến khích, thúc đẩy đội ngũ trí thức, công nhân, nông dân Sơn La tự tin về khả năng sáng tạo trong quá trình hội nhập, cạnh tranh và phát triển. Hội thi cũng đã bước đầu thu hút sự quan tâm của một số tổ chức, doanh nghiệp tài trợ, động viên hội thi, góp phần xã hội hoá trong lĩnh vực sáng tạo KHCN.

Thay mặt UBND tỉnh, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, biều dương các cấp, các ngành, các đơn vị, cơ quan báo chí đã phối hợp cùng Ban tổ chức và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật đã tổ chức thành công Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ 3. Hoan nghênh và ghi nhận sự cố gắng của Ban tổ chức, của Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh, Ban giám khảo, các chuyên gia, các nhà tài trợ  đã tích cực đóng góp cho Hội thi thành công, đặc biệt hoan nghênh, biểu dương các đơn vị, các tác giả đã đam mê sáng tạo, có nhiều giải pháp tham gia hội thi có chất lượng và đạt giải.

Nhân dịp này, UBND tỉnh trân trọng cảm ơn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam và Quỹ Vifotex đã tạo dựng sân chơi mới, hấp dẫn và bổ ích cho các nhà sáng tạo ở mọi lưa tuổi, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ Sơn La bước đầu tham gia có hiệu quả.

          Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội thi còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Mức tham gia giữa các ngành, các huyện, các đơn vị  rất không đều. Toàn tỉnh Sơn La có 1 trường đại học, 3 trường cao đẳng, nhiều trường trung học nghề, trung học phổ thông, nhiều trung tâm nghiên cứu ở hầu khắp các lĩnh vực, gần 3 vạn trí thức, hơn 10 vạn công nhân, hơn 40 vạn nông dân và hàng vạn học sinh, sinh viên, có hàng trăm tổ chức, hàng ngàn doanh nghiệp. Nhưng số lượng đơn vị, tác giả và giải pháp tham gia còn ít( 18 đơn vị, 23 tác giả). Tác giả trẻ, tác giả nữ còn rất ít. Doanh nghiệp là nơi có nhiều sáng kiến, giải pháp kỹ thuật nhưng  số lượng tham gia không nhiều. Những năm tới Liên hiệp Hội cần có biện pháp tổ chức, động viên, tuyên truyền tốt hơn để có được nhiều đơn vị, nhiều tác giả tham gia.

           Kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, Ban tổ chức và Liên hiệp các hội KH&KT Tỉnh đã phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng  toàn tỉnh năm 2013 và Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ 4 năm 2014. Để Hội thi, Cuộc thi thành công tốt đẹp, đạt kết quả cao nhất, Ban Tổ chức, Liên hiệp Hội cần quan tâm các nội dung sau:

1.Hội thi, Cuộc thi cần phối hợp đồng bộ, toàn diện giữa các ngành, các huyện, thành phố, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức khoa học, bệnh viện, trường học, doanh nghiệp kể cả các cá nhân, nhất là trong công tác tuyên truyền vận động, động viên, tạo điều kiện cho nhiều người tham gia. Công tác tuyên truyền vận động cần sâu rộng đến mọi đơn vị, đối tượng, tập trung đi sâu phát hiện, hướng dẫn, tư vấn các đơn vị, các đối tượng trọng điểm, có tiềm năng. Các cấp các ngành, các đơn vị cần coi Hội thi, cuộc thi  sáng tạo kỹ thuật  là một hoạt động thiết thực góp phần thực hiện chủ trương của đảng và Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ, coi đây là một hướng đầu tư phát triển KHCN có hiệu quả, xây dựng phong trào lao động sáng tạo của quần chúng để thúc đầy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đây cũng là hình thức khuyến tài, hình thành thế hệ trẻ có ước mơ, hoài bảo sáng tạo.

2. Hội thi cần được đổi mới một số mặt. Mở rộng lĩnh vực dự thi bao gồm cả giải pháp kỹ thuât và giải pháp quản lý như một số tỉnh đã thực hiện. Thời gian tổ chức Hội thi cần gối từ năm trước đến năm sau cho chủ động hơn về thời gian và kinh phí, khớp với tiến độ Hội thi toàn quốc. Cần học tập kinh nghiệm của các tỉnh để mở rộng số lượng giải thưởng theo từng lĩnh vực và tăng mức giải trong khung quy định của Nhà nước. Tăng kinh phí cho Hội thi, đồng thời quan tâm vận động các nhà tài trợ cùng chung tay vun đắp cho phong trào sáng tạo ở địa phương. Hội thi không chỉ được đầu tư ở khâu triển khai, trao giải, mà cả khâu tuyên truyền, giới thiệu các sản phẩm sau hội thi, xuất bản kỷ yếu, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ…

Riêng Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm nay tạm thời tổ chức chủ yếu là để tham gia Cuộc thi toàn quốc lần thứ 9. Từ cuộc thi sau, UBND tỉnh giao cho Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh chủ trì cùng với các ngành hữu quan tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, trao giải và khen thưởng cấp tỉnh, trên cơ sở đó mới tuyển chọn các sản phẩm xuất sắc của các em, các cháu đi tham dự Cuộc thi toàn quốc.

3.Có hình thức tôn vinh các tác giả đạt giải, có phần thưởng xứng đáng cho các tác giả đạt giải Hội thi sáng tạo Kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc. Hội đồng KHCN tỉnh quan tâm tuyển chọn các giải pháp có giá trị để trình UBND tỉnh đầu tư dự án khoa học công nghệ để triển khai mở rộng, có chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ cho việc triển khai mở rộng, thương mại hoá sản phẩm.

Những vấn đề trên, Ban tổ chức Hội thi, Cuộc thi, Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh, Sở KH&CN, Sở Tài chính, Hội đồng KHCN tỉnh và các ngành hữu quan phối hợp đề xuất cụ thể để UBND tỉnh quyết định. Trong quá trình thực hiện, Liên hiệp các hội KH&KT Sơn La kịp thời phản ánh với Liên hiệp hội Việt Nam và UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đề nghị Liên hiệp hội Việt Nam tiếp tục quan tâm giúp đỡ địa phương và Liên hiệp các hội KH&KT Sơn La, tăng cường phối hợp với địa phương để chỉ đạo đổi mới Hội thi, cuộc thi, tạo điều kiện mọi mặt cho Hội thi, Cuộc thi.

 

Thưa các Quý vị đaị biểu và toàn thể các bạn, các em.

Năm mới Quý Tỵ đang đến. Xin chúc các đồng chí lãnh đạo Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam, Ban tổ chức Hội thi, anh chị em Liên hiệp các hội KH&KT Sơn La, các Quý vị đại biểu và toàn thể các bạn, các em sức khỏe, hạnh phúc và thành công; Đoàn kết phối hợp chặt chẽ để các Hội thi, Cuộc thi sáng tạo tỉnh Sơn La ngày một tiến bộ, trở thành truyền thống, có vị thế, thương hiệu trong hoạt động khoa học công nghệ ở địa phương.

 

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Số lần đọc : 3168   Cập nhật lần cuối: 16/01/2013

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 9592067

Số người Onlne: 15