Giải thưởng-Hội thi → Hội thi sáng tạo kỹ thuật

Báo cáo tổng kết Hội thi STKT tỉnh Sơn La năm 2012


 

Ông Phan Đức Ngữ - Phó Ban tổ chức Hội thi đọc báo cáo tổng kết 

BÁO CÁO
 Tổng kết Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ III, năm 2012
(Báo cáo tại Lễ tổng kết và trao giải ngày 15 tháng 01/2013)
 
Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn.
Thực hiện Quyết định số 165/QĐ -TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 15/2/2012, UBND tỉnh Sơn La đã ra Quyết định số: 261/QĐ - UBND  về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ III, giao cho Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh chủ trì. Các ngành có thành viên tham gia Ban tổ chức Hội thi gồm có: Sở KH&CN, Sở NN&PTNT, Sở Công nghiệp, Sở giáo dục đào tạo, Sở Y tế, Sở thông tin và truyền thông, Sở Tài chính, Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn TNCS HCM, Hội nông dân tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Báo Sơn La, Đài phát thanh truyền hình tỉnh.
          Hội thi đã tiến hành trong gần 10 tháng, từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2012 và đã thành công tốt đẹp. Tại Lễ tổng kết và trao giải hôm nay, Ban tổ chức báo cáo tình hình và kết quả Hội thi như sau:
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
Ban tổ chức hội thi và cơ quan thường trực Liên hiệp các hội KH&KT đã tiến hành giải quyết nhiều việc tổ chức, bảo đảm tiến độ và nguyên tắc. Gồm 04 giai đoạn chính:
1. Tháng 3/2012: Chuẩn bị và ban hành các văn bản của Hội thi.
Cuối tháng 3/2012 đã tiến hành phiên họp Ban tổ chức thông qua các văn bản để chuẩn bị cho công tác tuyên truyền vận động Hội thi, gồm:
- Thể lệ Hội thi và các văn bản Hội thi khác.
- Kế hoạch tổ chức Hội thi
- Quyết định thành lập Tổ Thư ký và  02 tiểu ban Hội thi( Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban chuyên môn)
- Phân công trách nhiệm từng thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký Hội thi và các tiểu ban
- Chuẩn bị thủ tục về kinh phí hội thi.
2. Từ tháng 4 – 6/2012: Phát động hội thi và tổ chức tuyên truyền.
Ban tổ chức, cơ quan thường trực Hội thi và tổ thư ký phối hợp với các ngành, các huyện, thành phố, các phương tiên thông tin đại chúng tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia Hội thi.
3.Từ tháng 5 đến tháng 10/2012: Hướng dẫn việc đăng ký và tiếp nhận  nhận các giải pháp dự thi.
4. Tháng 11/212: Tổ chức chấm điểm.
-Thành lập Ban giám khảo, Tổ chấm điểm, trưng tập các chuyên gia.
- Xây dựng và ban hành quy chế chấm điểm, đánh giá giải pháp dự thi, mẫu phiếu chấm điểm
- Tiến hành chấm điểm, gồm chấm sơ khảo và chấm chung khảo, gặp và mời các tác giả thuyết trình, đi thực địa trình diễn sản phẩm.
5. Tháng 12/2012:Thông qua kết quả chấm điểm và quyết định về giải.
-   Báo cáo kết quả chấm điểm, đánh giá xếp loại các giải pháp kỹ thuật dự thi hội thi 2012.
-         Báo cáo tổng kết Hội thi 2012
-         Quyết định khen thưởng các tổ chức và cá nhân tham gia Hội thi 2012
-         Chương trình, kế hoạch tổng kết, trao giải Hội thi 2012.
II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG HỘI THI

1. Công tác chuẩn bị
          Từ 01/4 đến 15/4/2012 tiến hành in tài liệu, tờ rơi tuyên truyền với số lượng cụ thể như sau:
          -7.000 bộ tài liệu bao gồm: Thể lệ hội thi, Thông báo về việc tổ chức Hội thi, phụ lục hướng dẫn số 01- mẫu đơn đăng ký dự thi và số 02 – Bản mẫu mô tả giải pháp dự thi;
-7.000 tờ rơi in mầu nội dung “ Thông báo mời tham gia Hội thi” 

2. Hình thức tuyên truyền 

2.1. Tuyên truyền trực tiếp
          Ngày 18/4/2012, Ban tổ chức Hội thi phối hợp với UBND thành phố Sơn La tổ chức Hội nghị phát động Hội thi tại hội trường khách sạn Sơn La. Tham dự Hội nghị có hơn 50 đại biểu đại diện cho các ngành, các huyện và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
          Từ tháng 5 đến giữa tháng 9/2012, đơn vị Thường trực hội thi tổ chức đi kiểm tra, đôn đốc tại 10 huyện. Thường trực và Tổ thư ký nắm bắt thông tin, trực tiếp đi xuống cơ sở động viên, hướng dẫn một số đơn vị, cá nhân tham gia( tại Thành phố, Mường La, Mai Sơn, Mộc Châu)

 

2.2. Tuyên truyền gián tiếp

          Tổ chức tuyên truyền Hội thi trên các phư­ơng tiện thông tin đại chúng như Báo Sơn La, Đài PTTH Sơn La, Màn hình lớn tại trung tâm Thành phố, các trang Website của tỉnh, của các ngành, các bản tin chuyên ngành, hội nghị báo cáo viên, phát tờ rơi mời tham gia Hội thi và hướng dẫn Hội thi…
- Tuyên truyền trên Đài phát thanh và truyền hình Sơn La: 10 lần phát sóng Từ tháng 4-5/2012)
- Tuyên truyền trên Báo Sơn La: 04 số báo và 01 tháng trên báo điện tử ( Tháng 4 /2012)
- Tuyên truyền trên màn hình lớn tại trung tâm thành phố 01 tháng( tháng 5-6/2012).
- Tuyên truyền trên các trang web: Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh, Liên hiệp các hội KH&KT, Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Thông tin & truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Hiệp hội doanh nghiệp, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn ( từ tháng 4/2012 đến nay)
- Tuyên truyền tại một số Hội nghị báo cáo viên
- Phát tờ rơi mời tham gia đến các ngành, các đơn vị trọng điểm là: Doanh nghiệp, bệnh viện, các trường chuyên nghiệp, trung tâm đào tạo, trung tâm y tế, tổ chức khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh.
          -Bên cạnh đó các ngành cũng phối hợp tuyên truyền theo hệ thống ngành dọc bằng văn bản như: Sở giáo dục và đào tao, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Y tế, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Sơn La, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở KH&CN...
          -Các huyện phối hợp triển khai tuyên truyền Hội thi trên địa bàn huyện bằng công văn tới các đơn vị trên địa bàn( doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, xã..)
III. KẾT QUẢ TIẾP NHẬN GIẢI PHÁP DỰ THI.
          Tính đến hết ngày 15/10/2012 tổng số các giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La năm 2012 là 27 giải pháp của 18 đơn vị: Đài PTTH tỉnh; Công ty Điện lực Sơn La; Cục thuế tỉnh Sơn La; TT giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản Sơn La; Doanh nghiệp tư nhân Xuân Hồng; Trạm khuyến nông Mai Sơn; Hội Ngành nghề Nông nghiệp nông thôn tỉnh; HTX cơ khí nông nghiệp thanh niên; TT nghiên cứu và phát triển nông lâm nghiệp Tây Bắc; Khoa Nông Lâm- Đại học Tây Bắc; Bệnh viện đa khoa Mộc Châu; Bệnh viện đa khoa Sơn La; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La; Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Châu; Ban chỉ huy quân sự huyện Mộc Châu; TT ứng dụng chuyển giao tiến bộ KHCN; TT CNTT và Truyền thông thuộc sở TT&TT.
      Các giải pháp theo tững lĩnh vực như sau:
TT
Lĩnh vực
Số giải pháp
1
Công nghệ Thông tin, điện tử viễn thông:
06
2
Cơ khí tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải:
04
3
Vật liêu, hóa chất năng lượng:
01
4
Nông lâm, ngư nghiệp,Tài nguyên môi trường:
10
5
Y dược:
03
6
Giáo dục và các lĩnh vực khác:
03
 
Tổng số:
27
 
Phần lớn mỗi đơn vị tham gia một giải pháp. Có 4 đơn vị có từ 2-3 giải pháp tham gia dự thi là Bệnh viện đa Khoa tỉnh, Điện lực Sơn La, Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản Sơn La.
Phần lớn mỗi tác giả tham gia 01 giải pháp. Có 4 tác giả có 2 giải pháp dự thi.
Tác giả trẻ và tác giả cao tuổi tham gia ít, chỉ mới có 2 tác giả dưới 27 tuổi và 02 tác giả trên 60 tuổi.
Tác giả nữ tham gia cũng rất ít, mới có một nhóm gồm 02 đồng tác giả.

IV. CÔNG TÁC CHẤM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ.
Ban tổ chức Hội thi đã ra Quyết định về việc thành lập Ban giám khảo Hội thi và thành lập tổ chấm điểm gồm các chuyên gia theo từng lĩnh vực. Ban hành quyết định về Quy chế chấm điểm, thang điểm đánh giá các giải pháp kỹ thuật. Ban giám khảo đã họp thông qua kế hoạch chấm thi, phân công các trưởng nhóm, chuyên gia chấm điểm theo 5 nhóm chuyên ngành và lĩnh vực.(Nhóm 1. Lĩnh vực CNTT và ĐTVT. Nhóm 2. Lĩnh vực QP-AN. Nhóm 3. Lĩnh vực SXCN. Nhóm 4. Lĩnh vực NN&PTNT. Nhóm 5. Lĩnh vực Y dược.)
Ban giám khảo và các tổ chuyên gia đã tổ chức chấm thi 2 vòng tại hội trường Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh. Công tác chấm điểm  thực hiện đúng theo các quy định, hướng dẫn của Ban tổ chức Hội thi.
Trong quá trình chấm điểm đánh giá, Ban giám khảo đã mời 13 tác giả thuyết trình các giải pháp tại Hội trường Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh; Đồng thời  đã trực tiếp đến thẩm định đánh giá 3 giải pháp lĩnh vực QPAN tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Thao trường K4, Tiểu đoàn 1.
2.1. Vòng sơ khảo. Được chấm trong 2 ngày 13 và 14/11/2012.
Căn cứ Thể lệ Hội thi Ban giám khảo đã chấm rà soát kỹ hình thức và nội dung các giải pháp dự thi: kết quả 27/27 giải pháp đủ điều kiện để chấm tiếp vòng chung khảo.
2.2. Chấm chung khảo. Chấm từ ngày 19-24/11/2012. Kết thúc vào ngày 01/12/2012.
Được chấm theo mẫu phiếu chấm điểm đánh giá các giải pháp dự thi. Điểm được chấm theo thang điểm, tiêu chuẩn gồm  tính mới, tính sáng tạo, tính hiệu quả và tính ứng dụng. Tổng số điểm tối đa cho một giải pháp là 100. Kết quả được xếp từ cao xuống thấp. 50 điểm trở lên là đạt yêu cầu. Dưới 50 điểm là không đạt yêu cầu.
V. KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG CÁC GIẢI PHÁP DỰ THI
Trong số 27 giải pháp tham dự Hội thi STKT tỉnh năm 2012, kết quả chấm điểm như sau: (danh sách cụ thể kèm theo)
- Xuất sắc 01 giải pháp
- Khá 09 giải pháp
- Đạt 12 giải pháp
- Không đạt 05 giải pháp
Căn cứ báo cáo số 02/BC-BGK ngày 05/12/2012 của Ban giám khảo về kết quả chấm điểm, đánh giá, xếp loại các giải pháp dự thi, Ban Tổ chức Hội thi 2012 đã quyết định:
-Trao giấy chứng nhận tham gia Hội thi kèm theo quà của ban tổ chức cho các tác giả tham gia Hội thi
- Trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 03 giải ba và 05 giải khuyến khích cho các giải pháp có thành tích cao trong Hội thi.
-Trao 04 giải phụ đối với 04 giải pháp dự thi khác.
- Ban tổ chức trực tiếp tặng giấy khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân có nhiều thành tích trong Hội thi.
-Ban tổ chức đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi. Đề nghị Liên đoàn lao động tặng bằng khen cho 4 tác giả; Hội nông dân tặng bằng khen cho 01 tác giả; Tỉnh đoàn, Liên hiệp Hội phụ nữ, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Văn hoá thông tin và Thể thao, Liên minh hợp tác xã  tặng giấy khen cho 5 tác giả.
- Ban tổ chức quyết định chọn 5 giải pháp ( 01 giải nhất, 01 giải nhì và 03 giải ba) tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XII năm 2013.
VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG.
1. Thành công của Hội thi.
Hội thi lần thứ 3 năm 2012 do Liên hiệp hội chủ trì, thường trực Ban tổ chức đã chủ động triển khai sớm, đồng bộ, phối hợp giữa các phương tiện thông tin, các lực lượng, kết hợp tuyên truyền trực tiếp với gián tiếp. Đặc biệt, các ngành, nhất là những ngành có đại diện tham gia ban tổ chức đã tích cực, chủ động phối hợp triển khai trong hệ thống ngành. Các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp tích cực, kịp thời. Thường trực ban tổ chức đã tích cực đi kiểm tra, đôn đốc tại các huyện và xuống tận một số cơ sở để động viên hướng dẫn.
Ban Tổ chức, Ban giám khảo làm việc nghiêm túc, trung thực, khách quan trong công tác chấm điểm Hội thi theo đúng Quy định.
Hội thi đã thành công tốt đẹp. Số lượng giải pháp dự thi tuy chưa nhiều (27 giải pháp),nhưng  trên tất cả các lĩnh vực đều có đơn vị, cá nhân tham gia, bao gồm cả cán bộ khoa học kỹ thuật và nông dân, công nhân. Phần lớn các giải pháp dự thi đều có giá trị khoa học và thực tiễn, có tính mới, tính sáng tạo, đã được ứng dụng, kiểm nghiệm, có giải pháp đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận sáng kiến lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam. Vốn đầu tư sáng tạo các giải pháp ít, nhưng đã mang lại hiệu quả kinh tế trị giá hàng chục tỷ đồng và các giá trị khác chưa tính được bằng tiền, góp phần phát triển kinh tế xã hội, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, phát triển giáo dục đào tạo, giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá dân tộc, phục vụ quốc phòng an ninh…Quan trọng hơn, kết quả hội thi đã góp phần tạo lập phong trào sáng tạo, khuyến khích, thúc đẩy đội ngũ trí thức, công nhân, nông dân Sơn La tự tin về khả năng sáng tạo trong quá trình hội nhập, cạnh tranh và phát triển. Hội thi cũng đã bước đầu thu hút sự quan tâm của một số tổ chức, doanh nghiệp tài trợ, động viên hội thi, góp phần xã hội hoá trong lĩnh vực sáng tạo KHCN, góp phần phát triển quan hệ hợp tác giữa Liên hiệp các hội KH&KT với các tổ chức, đơn vị.
2.Hạn chế, tồn tại.
       Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội thi còn một số tồn tại, hạn chế:
- Toàn quốc đã tổ chức hội thi lần thứ 12 và nhiều địa phương đã tổ chức 10. Sơn La mới tổ chức lần thứ 3 và kết quả còn rất hạn chế. Toàn tỉnh Sơn La có gần 3 vạn trí thức, hơn 10 vạn công nhân, hơn 40 vạn nông dân và hàng vạn học sinh, sinh viên, có hàng trăm tổ chức, hàng ngàn doanh nghiệp. Nhưng số lượng đơn vị, tác giả và giải pháp tham gia còn ít( 18 đơn vị, 23 tác giả). Tác giả trẻ, tác giả nữ còn rất ít. Doanh nghiệp là nơi có nhiều sáng kiến, giải pháp kỹ thuật nhưng rất ít đơn vị tham gia. Thậm chí những người được cấp bằng lao động sáng tao cũng rất ít ngưới tham gia…
-Phạm vi dự thi mới giới hạn trong lĩnh vực kỹ thuật, chưa mở rộng sang lĩnh vực quản lý.
-Tiêu chuẩn giải pháp dự thi chưa được địa phương hoá dễ hiểu, nhất là về tính mới, tính sáng tạo, làm cho nhiều đơn vị và cá nhân thấy trừu tượng, quá cao, không tự tin để tham gia.
- Kinh phí hội thi thấp. Số lượng giải ít, mức giải thấp, chưa được điều chỉnh như nhiều tỉnh  (điều chỉnh theo mức điều chỉnh giải thưởng Hội thi toàn quốc); Có một số khoản chi rất cần thiết nhưng chưa được dự toán như kinh phí  Cúp lưu niệm Hội thi, xuất bản kỷ yếu Hội thi.
Ban tổ chức và Tổ thư ký đã chú ý vận động nhưng chưa thu hút được nhiều các nhà tài trợ.
-Công tác tuyên truyền vận động chưa thật sâu rộng đến mọi đơn vị, đối tượng. Chủ yếu mới tuyên truyền chung, chưa tập trung đi sâu phát hiện, hướng dẫn, tư vấn các đơn vị, các đối tượng trọng điểm, có tiềm năng.
Một số ngành và huyện chưa quan tâm đúng mức đến Hội thi, nhất là khâu chỉ đạo triển khai trên địa bàn huyện.
Những tồn tại, hạn chế trên cần được xem xét rút kinh nghiệm cho các lần tổ chức hội thi sau.

VII. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ
Qua tham khảo kinh nghiệm các tỉnh và trên cơ sở rút  kinh nghiệm Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ 3, để kế thừa và phát huy tốt hơn kết quả trong các lần thi tới, Liên hiệp các hội KH&KT Tỉnh và Ban tổ chức  đề xuất, kiến nghi:
1.Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các cấp các ngành cần quan tâm hơn nữa đến việc lãnh đạo, chỉ đạo Hội thi, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền vận động, thu hút đơn vị và cá nhân tham gia Hội thi. Coi Hội thi sáng tạo kỹ thuật  là một hoạt động thiết thực góp phần thực hiện chủ trương của đảng và Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ, coi đây là một hướng đầu tư phát triển KHCN có hiệu quả, xây dựng phong trào lao động sáng tạo của quần chúng để thúc đầy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
2. Đổi mới hội thi. Mở rộng lĩnh vực dự thi bao gồm cả giải pháp kỹ thuât và giải pháp quản lý. Thời gian tổ chức Hội thi đề nghị thực hiện từ tháng 5 năm trước đến tháng 5 năm sau. Mở rộng số lượng giải thưởng theo từng lĩnh vực và tăng mức giải trong khung quy định của Nhà nước.
3.Có hình thức tôn vinh các tác giả đạt giải, có phần thưởng xứng đáng cho các tác giả đạt giải Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc. Hội đồng KHCN tỉnh quan tâm tuyển chọn các giải pháp có giá trị để trình UBND tỉnh đầu tư dự án khoa học công nghệ để triển khai mở rộng, đồng thời có chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ cho việc triển khai mở rộng, thương mại hoá sản phẩm.
***
Nhân dịp tổng kết hội thi, Liên biệp các hội KH&KT tỉnh cùng Ban tổ chức hội thi hoan nghênh và cảm ơn các ngành, các huyện, thành phố đã phối hợp triển khai tốt Hội thi. Hoan nghênh các thành viên Ban tổ chức, Ban thư ký, Ban giám khảo và các tổ chuyên gia đã làm việc tích cực, có hiệu quả. Hoan nghênh và cảm ơn các nhà tài trợ đã quan tâm tài trợ hội thi, các tổ chức, đơn vị đã có hình thức động viên khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích. Đặc biệt hoan nghênh các đơn vị và các tác giả đã đam mê sáng tạo, có nhiều giải pháp tham gia hội thi có chất lượng.
Năm mới Quý tỵ đang đến. Xin trân trọng gửi tới tất cả các Quý vị và toàn thể những người có mặt hôm nay lời chúc An Khang, Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý
Xin cảm ơn!
 

              Hải Thành 

 
 
 

Số lần đọc : 2132   Cập nhật lần cuối: 16/01/2013

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 8715658

Số người Onlne: 67