Tin tức → Tin nhà trường

13 thay đổi dành cho cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2017


 13 thay đổi dành cho cán bộ, công chức, viên chức

từ ngày 01/7/2017

 
1. Mức lương cơ sở tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng
Căn cứ 

2. Mức lương thực tế nhận tăng
Cụ thể, mức lương thực tế nhận được = mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng x hệ số lương hiện hưởng
3. Mức phụ cấp tăng
- Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở
Phụ cấp thực nhận = mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng x hệ số phụ cấp hiện hưởng
- Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo
Phụ cấp thực nhận = (mức lương thực nhận + mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ 01/7/2017 + mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ 01/7/2017) x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng
Căn cứ 

4. Tiền lương tháng đóng BHXH tăng
- Đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn: 1.300.000 x 8% = 104.000 đồng/tháng
- Đối nhóm còn lại thuộc đối tượng hưởng tiền lương do Nhà nước quy định: tiền lương (lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng) x 8%
Lưu ý rằng tổng tiền lương tháng đóng BHXH tăng không vượt quá 26 triệu đồng/tháng
Căn cứ 

5. Mức đóng BHYT tăng
- Đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn: 1.300.000 x 4.5% = 58.500 đồng/tháng
- Đối nhóm còn lại thuộc đối tượng hưởng tiền lương do Nhà nước quy định: lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng) x 4.5%

6. Tăng trợ cấp thai sản
Mức tăng từ 2.420.000 đồng lên 2.600.000 đồng (=2 tháng lương cơ sở tại thời điểm sinh con)
Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2014
7. Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, sau thai sản
Mức hưởng tăng từ 363.000 đồng/ngày lên 390.000 đồng/ngày
Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2014
8. Tăng trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Mức hưởng tăng từ 43.560.000 đồng lên 46.800.000 đồng
Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2014
9. Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật
Mức hưởng tăng từ 302.500 đồng/ngày lên 325.000 đồng/ngày.
Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2014
10. Tăng trợ cấp mai táng
Mức trợ cấp tăng từ 12.100.000 đồng lên 13.000.000 đồng
Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2014
11. Tăng mức trợ cấp tuất hàng tháng
Đối với mỗi thân nhân: tăng từ 605.000 đồng/tháng lên 650.000 đồng/tháng
Đối với trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng: tăng từ 847.000 đồng/tháng lên 910.000 đồng/tháng
Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2014
12. Thay đổi chi phí khám chữa bệnh BHYT
Cụ thể:
- Người có thẻ BHYT KCB đúng quy định, có tổng chi phí một lần KCB thấp hơn 195.000 đồng không phải thực hiện cùng chi trả. (trước đây là 181.500 đồng)
- Thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 7.800.000 đồng (trước đây là 7.260.000 đồng) đối với người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên.
Căn cứ hướng dẫn tại Công văn 2039/BHXH-DVT ngày 29/5/2017
13. Tăng mức thưởng tố cáo tham nhũng
Cụ thể, được tặng Bằng khen, huân chương cùng mức thưởng:
- Huân chương sao vàng: 59.800.000 đồng
- Huân chương Hồ Chí Minh: 39.650.000 đồng
- Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Quân công hạng nhất: 19.500.000 đồng
- Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Quân công hạng nhì: 16.250.000 đồng
- Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Quân công hạng ba: 13.650.000 đồng
- Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất: 11.700.000 đồng
- Huân chương Lao động hạng nhì, Huân chương Chiến công hạng nhì, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì: 9.750.000 đồng
- Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Chiến công hạng ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, Huân chương Dũng cảm: 5.850.000 đồng
Ngoài ra, còn được thưởng từ Quỹ Khen thưởng về phòng, chống tham nhũng nếu giúp thu hồi được cho Nhà nước số tiền, tài sản có giá trị trên 780.000.000:
- Huân chương Dũng cảm: 78.000.000 đồng
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 52.000.000 đồng.
- Bằng khen của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương: 26.000.000 đồng
                                                                  Nguồn: Dân luật
 

Số lần đọc : 1474   Cập nhật lần cuối: 13/06/2017

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 4082587

Số người Onlne: 53